Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ

Η εξέταση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης αποτελεί ένα από τους καλύτερους τρόπους για να ελέγξετε αν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας βρίσκονται υπό έλεγχο. Ως θεραπευτικός στόχος έχει τεθεί διεθνώς τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης  που αντιστοιχεί σε μέσο όρο σακχάρου 154 mg/dl κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 – 3 μηνών. 
Αν η τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης σας είναι μικρότερη από 7%, αυτό σημαίνει πως η ρύθμιση του διαβήτη σας βρίσκεται εντός στόχου και ότι ο σχεδιασμός της θεραπείας σας αποδίδει. Αντίθετα, εάν είναι πάνω από 7%, δηλαδή είστε εκτός του επιθυμητού στόχου, τότε ο διαβήτης σας είναι απορρυθμισμένος και απαιτείται άμεσα αναπροσαρμογή της θεραπείας σας.
Ως διαγνωστική τιμή για να οριστεί κάποιος διαβητικός, καθορίζεται τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης ίσης με ή πάνω από 6.5%. Τιμές μεταξύ 5.7 – 6.4% θεωρείται ότι συνδυάζονται με αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε διαβήτη (στάδιο προδιαβήτη). Ανάλογα με τη θεραπεία σας και με το επίπεδο ελέγχου του διαβήτη σας, η εξέταση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 3 – 6 μήνες.