Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

Ο ιατρός μπορεί να εξετάσει κλινικά ασθενείς κατ οικον και περαν του ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου του κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Επίσης μπορεί να εκτελέσει και ιατρικές πράξεις που απαιτούνται σε χρόνιους ασθενείς όπως αλλαγή ή τοποθέτηση ουροκαθετήρων,ρινογαστρικών σωλήνων σίτισεως-Levine,ενεσιοθεραπείες,ανακουφιστικές παρακεντήσεις κοιλίας κλπ